დონორები

 ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია   

 

 

 

 ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

 

 შვედეთის საელჩო საქართველოში

 

 

 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

 

 

 შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

 

 

 

 ევროკავშირი

 

 

 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

 

 

 

ავსტრიის წითელი ჯვარი

 

 

 

 

ავსტრიის განვითარების სააგენტო

 

 

 

 ავსტრიის ფედერალური ტყეები (ÖBf)

 

 

 

 ევროპის ფონდი

 

 

 მოდ-ების (POPs) საერთაშორისო გაუვნებელყოფის ქსელი (IPEN)

 

 

ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC)

 

 

 აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

 

 

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF)

 

 

 აშშ-ის საელჩო საქართველოში

 

 

 გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

 

 

 

 

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF)

 

 

 

მსოფლიო ბანკი (WB)

 

 

 

 

 KfW გერმანიის განვითარების ბანკი

 

BP 

 

 

 

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში (CARE)

 

 

კრიტიკული ეკოსისტემების პარტნიორობის ფონდი (CEPF)

 

 

 

 NATO-ს კომიტეტი თანამედროვე საზოგადოების გამოწვევების შესახებ (NATO CCMS)

 

ფონდი ჰორიზონტი