გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის „კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის - ეკოხედვა/EcoVision“ მიერ, კამპანიის #ბუნებაშენია ფარგლებში. კამპანია იმართება პროგრამის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IbiS)” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია „გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)“ მიერ.

25-10-2018

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, დეველოპერულ კომპანია m2 უძრავ ქონებასთან პარტნიორობით. 

5-07-2018

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, gwp-ის ეროვნული საგანმანათლებლო კამპანიის "დაზოგე წყალი" ფარგლებში.

3-07-2018

ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა - მასწავლებლის სახელმძღვანელო. იხილეთ დოკუმენტი 

24-05-2017

ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა - მოდული პროფესიული სასწავლებლებლებისათვის

იხილეთ დოკუმენტი 

24-05-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია  

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია 

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

6-01-2017

სახელმძღვანელო გამოცემულია "SPARE საქართველო" პროგრამის ფარგლებში.

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

2-06-2015

ტრიპლეტი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

6-04-2015

უკან1 2 წინ