2016 - კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი. (საქართველოს წითელი ჯვარი).

16-02-2017

2016 - კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი. (საქართველოს წითელი ჯვარი).

16-02-2017

2016 - კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი. (საქართველოს წითელი ჯვარი). 

16-02-2017

2016 - საქართველოს კლიმატის ცვლილებისა და მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის შეფასება (საქართველოს წითელი ჯვარი)

16-08-2016

„სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და მმართველობის გაუმჯობესების პროგრამა ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტით (ENPI) მოცული აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის - მეორე ფაზა (FLEG II) პროგრამის ფარგლებში  ჩატარდა ნახატების კონკურსი სკოლის მოსწავლეთათვის „ჩემი ტყე“.    

13-01-2016

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგია და მოქმედების გეგმის განახლება; ადგილობრივი მიმართულება 6 - საჯარო მონაწილეობა და განათლება. 

6-03-2014

2011 - საჯარო ცნობიერების კამპანია (სემინარი და ვორქშოფი) პესტიციდების შესაბამის გამოყენებასა და დაცვაზე ქვემო ქართლის რეგიონში 

6-03-2014

2011 - სემინარი და ვორქშოფი ნარჩენების ეფექტურ მართვასა და კლიმატისადმი შემწყნარებელი ნაგავსაყრელის მუშაობაზე

6-03-2014

2011 - ეკო-ახალგაზრდობა - გარემოსდაცვითი ცნობიერების კამპანია საქართველოს 4 მთავარ რეგიონულ ქალაქის უნივერსიტეტში: ბათუმში, ქუთაისში, თელავსა და ახალციხეში.

6-03-2014

2011 -  სკოლებში ეკოლოგიური განათლებისათვის დამატებითი მასალის განვითარება და გამოცემა რიგი გარემოსდაცვითი სამაგიდო თამაშების სახით (4 დამოუკიდებელი თამაში) ენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრად მოხმარებაზე.

6-03-2014

2010 - ტრენინგები ენერგოსიტუაციის გაუმჯობესებისთვის; ვასწავლოთ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებსა და მასწავლებლებს - როგორ გამოვიყენოთ ენერგია და რესურსები გონივრულად.

6-03-2014

2003 წელს ეკოხედვამ/Ecovision კავკასიის გარემოსდაცვით NGO ქსელთან  ერთად და NGO მწვანე ალტერნატივამ წამოიწყეს პროექტი - ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება და საჯარო განათლება ენერგიის უკეთესი მართვისთვის

6-03-2014

ჩატარდა ტრენინგები საერთაშორისო კონვენციების (CITES, RAMSAR, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, გაუდაბნოება), მდგრადი განვითარების, გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის შესახებ

6-03-2014

2011 - სწრაფი სასოფლო შეფასება და ლოკალური საარსებო წყაროს შესაძლებლობები, პროექტის „დაზიანებული ტყეების ეკოსისტემების რესტავრაცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს საქართველოში“ ფარგლებში

6-03-2014

2010 - ინფორმაციის სინთეზი საბაზისო მონაცემების შესახებ დედოფლისწყაროს ადმინისტრაციულ რაიონში. (დაფინანსებულია GTZ ის მიერ

6-03-2014

2009 - არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკოხედვა/Ecovision კონსორციუმის წევრ ფინურ საკონსულტაციო კომპანიასთან PÖYRY ENERGY GMBH და ავსტრიულ საკონსულტაციო კომპანიასთან HYDROPHIL ერთად დანერგა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება მდინარე არაგვის აუზზე. 

6-03-2014

უკან1 2 3 წინ