პარტნიორები

 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

 

 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

 

 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

 

 

 საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

 

 

 

 თბილისის მერია

 

 

 განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD) 

 

 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველო

 

 

 საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი "ორქისი"

 

 

 ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის"

 

 

 

 არასამთავრობო ორგანიზაცია "მოქალაქე"

 

 

 ტელეკომპანია "GDS"

 

 

 ტელეკომპანია "იმედი"

 

 

 რადიო "შოკოლადი"

 

 

 

 "პირველი რადიო"

 

 

 

 ელვა

 

 

 საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

 

 

 ასოციაცია „ათინათი“

 

 

 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"

 

 

 ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი

 

 

 კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

 

 

 კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC-Caucasus)

 

 

კლიმატის სამოქმედო ქსელი

 

 

 

 

 

 კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF)

 

 

 PÖYRY ENERGY GMBH

 

 HYDROPHIL