არასამთავრობო ორგანიზაცია "ეკოხედვა/EcoVision", კამპანიის #ბუნებაშენია ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის, თემაზე: თბილისის ურბანული ბიომრავალფეროვნება და მისი მნიშვნელობა.

18-10-2018

29 სექტემბერს, თბილისში, დიღმის ტყე-პარკში გაიმართა კამპანიის #ბუნებაშენია გახსნის ცერემონია. კამპანიის თემაა თბილისის ურბანული ბიომრავალფეროვნება. #ბუნებაშენია ტარდება არასამთავრობო ორგანიზაციის „კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის - ეკოხედვა/EcoVision“ მიერ. კამპანია იმართება პროგრამის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IbiS)” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია „გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)“ მიერ.

3-10-2018

2018 წლის 15-16 სექტემბერს, კახეთში, "ეკოხედვას/EcoVision" ორგანიზებით, გაიმართა მედიასემინარი ურბანული ბიომრავალფეროვნების თემაზე. სემინარი ჩატარდა პროგრამის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IbiS)” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია „გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)“ მიერ. 

21-09-2018

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ეკოხედვა/ECOVISION“, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში, ჩაატარა კვლევა თბილისში, ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ. განაცხადი აღნიშნული კვლევის შესახებ, ორგანიზაციამ პარლამენტში წარადგინა 2018 წლის 1 ივნისს, პარლამენტის მიერ, წინასწარ განსაზღვრული ტექნიკური პირობების (TOR) შესაბამისად. 

 

13-08-2018

2018 წლის 21-22 ივლისს, ბორჯომში, ჩატარდა სემინარი ჟურნალისტებისათვის ტყის ხანძრების პრევენციის თემაზე. სემინარი გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციის "ეკოხედვა/EcoVision" და კომპანიების „m2 უძრავი ქონება“ და „ჯეპრას“ მიერ.

25-07-2018

2018 წლის 14-15 ივლისს, კახეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციის "ეკოხედვა/EcoVision" ორგანიზებით, ჩატარდა სემინარი ჟურნალისტებისათვის. სემინარის მთავარი თემა იყო ჰაერის დაბინძურება. "ეკოხედვა/EcoVision" მონაწილეობას იღებს საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის საკომიტეტო მოკვლევაში ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ. აღნიშნულ მედიასემინარზე "ეკოხედვამ/EcoVision" ჟურნალისტებს 2 კვლევის შუალედური ანგარიში წარუდგინა

16-07-2018